Politica de mediu

O.D. TEHNIC S.R.L., producător naţional de piese din materiale compozite şi un nume în domeniu, şi-a construit imaginea prin seriozitate în relaţia cu partenerii de afaceri, printr-o conduită corectă şi prin furnizarea de produse si servicii sigure şi de calitate, urmărind cu prioritate satisfacţia clienţilor.

In conformitate cu etica şi conduita profesională, cu datoria civică, conducerea promovează o politică de mediu axată pe protejarea omului şi a mediului cu resursele lui naturale.

Organizaţia îşi ia angajamentul ferm pentru:

a aplica în toate activităţile proprii principiile dezvoltării durabile

a se conforma legislaţiei de mediu aplicabilă în România si spiritului reglementărilor europene privind protecţia mediului

a-şi îmbunătăţi continuu performanţa de mediu prin:

  • evitarea poluării şi accidentelor ecologice,
  • conservarea ambientului şi resurselor naturale,
  • respectarea dreptului la viaţă sanatoasă a comunităţii locale şi a propriilor angajaţi.

a preveni poluarea solului, aerului şi apelor prin:

  • aplicarea unui management eficace privind reducerea poluării aerului prin adoptarea unor măsuri preventive optime,
  • gestionarea corectă a deşeurilor.

Pentru realizarea scopurilor sale, O.D. TEHNIC S.R.L. îşi propune integrarea unui sistem de management de mediu în conformitate cu standardul EN ISO 14001 cu sistemul de management al calităţii, certificat şi funcţional în organizatie.

Contacteaza-ne

Success! Your message has been sent.
Localizare