Politica de calitate

O.D. TEHNIC SRL doreşte să reprezinte un etalon în domeniul fabricării si vânzării produselor din materiale compozite, satisfacerea integrală a cerinţelor clienţilor constituind obiectivul principal al politicii referitoare la calitate.

Prin îmbunătăţirea continuă a produselor / serviciilor furnizate, O.D. TEHNIC SRL este hotărâta să  menţină şi să îmbunătăţească  permanent încrederea furnizorilor, clienţilor, angajaţilor şi acţionarilor, în performanţele şi în prestigiul dobândit în domeniul fabricării si vânzării produselor din materiale compozite.

Politica economică a organizaţiei impune ţinerea sub control a tuturor proceselor, în scopul realizării performanţei şi eficienţei maxime în domeniul de activitate. Pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii, managementul de vârf promovează implicarea tuturor angajaţilor şi conştientizarea lor permanentă, cu privire la responsabilităţile ce le revin în realizarea calităţii produselor / serviciilor furnizate.

Proiectarea, elaborarea, implementarea, certificarea, menţinerea şi imbunătăţirea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardele ISO 9001:2008 si IRIS (International Railway Industry Standard) sunt obiective care reprezintă pentru O.D. TEHNIC SRL garanţia succesului.

Obiectivele principale ce trebuie atinse de O.D. TEHNIC SRL prin politica stabilită, sunt:

Menţinerea şi consolidarea prestigiului dobândit  în domeniul fabricării si vânzării produselor din materiale compozite,  prin  extinderea continua a pieţei de desfacere a produselor / serviciilor furnizate de O.D. TEHNIC SRL;

Dezvoltarea contractelor de executie pentru industria vehiculelor feroviare, concretizarea si dezvoltarea unor parteneriate solide cu companii externe;

Angajarea în mod responsabil, eficient şi profitabil în domeniul de activitate declarat prin politică, concretizată prin creşterea continua a cifrei de afaceri;

Imbunătăţirea continua a satisfacţiei clienţilor, prin creşterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate şi asigurarea cerinţelor clienţilor si a documentatiilor, normelor şi standardelor aplicabile, a cerinţelor legale şi de reglementare;

Conştientizarea prin instruiri periodice a intregului personal cu privire la rolul determinant pe care îl deţine în realizarea calităţii produselor fabricate, cu respectarea cerinţelor clientului, a documentelor SMC, a celor legale şi reglementate.

Pentru succesul şi realizarea obiectivelor propuse, ne angajăm să respectăm legislaţia în vigoare, cerintele standardelor ISO 9001 – 2008 si IRIS şi să asigurăm mijloacele  necesare  menţinerii  şi  creşterii încrederii  în  O.D. TEHNIC SRL a partenerilor de afaceri, angajaţilor şi acţionarilor.

Managementul de varf al O.D. TEHNIC SRL are responsabilitatea să asigure resursele necesare şi condiţiile optime pentru motivarea şi conştientizarea tuturor angajaţilor privind responsabilităţile ce le revin în realizarea obiectivelor stabilite.

Contacteaza-ne

Success! Your message has been sent.
Localizare